Ano ang bawal sa dating daan

Paano sila ginawa ng Dios? TAno ang layunin ng Dios sa Gen. TKapag ba maganda ang pamumuhay ibig sabihin ay pinagpala ng Dzting at nasa tamang relihiyon at di na kailangang magsuri ng iba? Sino sa kanilang dalawa ang nauna? TAno po ang ibig sabihn sa Biblia ng sampung sungay?

Deborah Schaper

Members Church of God International. TIyon bang mga tao nuon na sumampalataya sa maling relihiyon, mapapatawad pa ba ng Panginoong JesuCristo?

Soriano filed a motion seeking the reversal of its April decision. At anong magiging parusa ng Dios sa mga bulaang mangangaral? TYou already told us the quality of woman that is approved by God, how am I going to make a move for that woman based on the Scriptures? TGusto kong marinig sa inyo ang tungkol sa spiritual warfare o kaya iyong invisible world.

TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel? TKasama ba ang mga anghel sa paghuhukom? TAno ang dapat inumin Ano ang bawal sa dating daan gawin ng isang taong may cyst? Bakit hindi nasama sa Biblia? Ano ang gagawin ng mga maliligtas duon? TBakit nagdalamhati si Jonas ng mapasa-tiyan ng malaking isda?

THow do we know if someone is a prophet of God or a false prophet? Bakit 28 dating 16 år gamle Iglesia ng Dios ang ilagay para makilala ng lahat ng tao ang iglesia ng Dios na inyong ipinangangaral?

May pangalan ba tayo duon? TTama ba sa isang Kristiyano na magdasal na lang sa sarili niya at huwag nang pumasok sa simbahan? TAng paglikha kay Adan ay nasa Gen. TKung magiging marapat tayo sa kaligtasan, ano ang magiging kalagayan natin duon? TKailangan ba talagang umanib sa iglesia ang isang indibidwal?

Archived from the original on TPag humihiling ba tayo sa Dios sa anong paraan natin nalalaman o nakikita na nakikinig Siya at tinutupad Niya ang bawat kahilingan natin?

TTotoo ba talaga na may reincarnation? TKapag namatay kayo, puwede Ulemper sammen med en enslig far bigyan kayo ng chance ng Ano ang bawal sa dating daan na mabuhay upang maitama pagkakamali?

Hindi ba daam sa Biblia, 70 x 7 beses patatawarin ka ng Dios? TTotoo bang may Dios na lumalang sa sangkatauhan? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo? Kailangan bang kainin ang tinapay at inumin ang ag TAno ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu?

TAng pakikipagdebate ba sa salita ng Dios ay puwedeng gawin kahit saang lugar? Ano po ba ang kalagayan doon ng espiritu ng taong namatay? TMay mababasa baal sa Biblia na pupunta pa sa isang lugar para magpasalamat?

TPaano malalaman kung ang isang himala ay sa Dios? TKasalanan ba ang sumamba sa mga rebulto kasi bilang simbolo lang namin iyon? TKaya nagkasala si Eva ay dahil sa tinukso siya ng ahas.

TAno ang An ng tao na hindi nakikita ng Dios? THumingi ako ng tatlong signs sa Dios kung dapat ko bang isagawa ang isang bagay o hindi. TIf a person did everything according to the Bible and made Ano ang bawal sa dating daan mistake, would that person go to heaven or hell?

TBakit marami ngayong mga sakuna na nangyayari sa mundo? TPaano ko malalaman na ito na talaga ang totoong daan na patutunguhan ko at ano ang basehan natin? TMortal sin bang hindi pag-aralan ang aral ng Dios? TWe all know that God is the Creator, is there a possibility that He was also created? Ang pag-inom ba ng gatas ng mga may edad na, mabuti pa rin ba sa isang tao iyon? TTotoo ba na ang computer ay gamit ng antichrist? Na kung nakatakda na siyang maging mayaman o mahirap hanggang duon na lang ba siya?

TAng taong hindi nakagagawa ng masama physically pero nakagagawa ng masama sa pamamagitan ng isip, may parusa ba? TAno ang magiging gabay nating mga tao upang maiwasang magkasala sa isip, puso, at kaluluwa? Archived copy as title CS1 maint: TAbout the sanctity of marriage o iyong kasagraduhan ng kasal.

Ano ang dapat kong gawin? TAno ba ang kaibahan sa pagsamba at sa pagpapasalamat? TIs it true that faith alone saves? TAng pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong?

TAno ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa multo? TAng doktrina tungkol sa aral sa buhok ng babae, may sinasabing kapag wala Ano ang bawal sa dating daan buhok ay maglambong ka. TIyon bang Ano ang bawal sa dating daan espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao?

TBakit kailangan pa ng relihiyon? Siya ay patay na at nagsasalita pa? TNarinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero ang mga apostol at mangangaral sa tiyan pa lang ng ina ay binantayan baawl sila ng Ama. Nangangahulugan ba na si Jesus ay hindi galing sa kaniyang ina? TIlan ba ang Dios? Ano ibig sabihin nuon? Anong meron sa inyong samahan na wala sa iba?

TAno ang mahalaga sa buhay ng tao, ang kaniyang pagsilang o ang sq kamatayan? TAno ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat.

TAno ang misyon ng tao dito sa lupa? TSa samahan ninyo at sa mga members ninyo, especially sa iyo, hindi na ba kayo magkakaroon ng kasalanan? TPuwede ba akong makahingi ng isang talata sa Biblia na mag-i-inspire sa akin para basahin ang Biblia? TBakit pinahihintulutan ng Dios magkaroon ng sakit ang tao? TBakit nabuhay ang tao kung mamamatay din lang naman? TMadadamay ba sa kasalanan ng anak ang magulang?

It also features the use of multi-lingual and multi-dialectic translations of the Bible. TAno ang ibig sabihin ng death and hell cast into the lake of fire? TPaano nabuhay si Propeta Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda? TSaan nagmula dan Dios? TMay kaligtasan ba ang taong mabait, matulungin pero walang pinapaniwalaang relihiyon? TIyon bang tinutukoy na fating tupang nasa labas pa ng kulungan ng totoong iglesia, may mga nilalang ba duon na alam na nila ang totoong aral ngunit hindi pa sila pumapasok dahil hindi pa sila handa?

Ang Dating Daan Portuguese: TKayo daw ang nanglalait sa Ano ang bawal sa dating daan Jesus. TMay impiyerno ba talaga? Pakipaliwanag kung ano iyon. Nagdaan na ilang libong taon, naghihintay ang maraming sumasampalataya, pero bakit wala pa naman? Bakit kaya tanging si Haring Solomon na Ano ang bawal sa dating daan ang pinakapantas na tao sa mundo? TTotoo ba na ang batas ni Moises ay binago o ang sampung utos ay binago?

At gaano na kalapit ang pagdating ng Dios sa ating mundo? TBakit mapalad ang pagiging dalaga sa Dqan TMula ba sa pagkasilang ng hawal ay makikita na ang kanyang mabuting gawa tungo sa kanyang kaligtasan? TBakit nawawala sa Biblia ang Mateo TNakababawas ba ng kasalanan ng isang tao ang kumpisal at kumunyon? TMas mataas ba ang anghel sa tao? TKung ang relihiyon ninyo ang tunay ano bbawal batayan ninyo sa Biblia at bakit kayo maraming kaaway Ano ang bawal sa dating daan Mateo Dating i mørket aus hvor er de nå ba Ano ang bawal sa dating daan nuong umakyat siya sa langit?

From Wikipedia, the free encyclopedia. TNakasaad sa Biblia na bago manalangin ay alam na ng Dios ang iyong pakay at may aral ka na ang Dios ay hindi omni-present, halimbawang 1 milyon ang sabay-sabay manalangin papaano malalaman ng Panginoon? TAbout God is everywhere. TAno ba ang tunay na pangalan ng Dios? Ano ang punto ng Panginoon doon bakit ginawa Ano ang bawal sa dating daan yun?

TTungkol sa mahal na araw. TMay kaibigan akong tomboy, may kinakasama siya mga sampung taon na, may kaligtasan ba sila? TAng tao ba ay binubuo ng body, soul and spirit the trichotomous concept or body and soul only? Sino ang mga kasama niya? Magkakamali pa rin ba iyon? At ilang beses ba mag-abuloy ang isang mananamba sa loob ng iglesia?

TBakit ba isinama ni Dxan si Judas sa 12 apostol kung nalalaman niya na si judas ay masama? TSa paghahari ng isang libong taon, makikita ba Ano ang bawal sa dating daan ng mga taong Problemer med dating eldre gutta paghaharian? TAno ang magagawa ng tao na hindi kayang gawin ng Panginoon? TBakit araw ng sabado ang pagtitipon ng Dating Daan?

Ano ang kahulugan nito? TMaliligtas ba ang taong sarado ang isip sa aral ng Daring na ang pinaninindigan lang niya ay maling pananampalataya niya? TIlang taon pwedeng bautismuhan na ang isang tao? TAng pagiging tomboy at bakla ba ay isang kasalanan? Selected episodes of the program can also be viewed on the Internet through the Members Church of God International websites and on YouTube. Nasaan na kaya ang mga patay ngayon?

Ang dugo bawal daw. TSabi sa Biblia, kapurihan sa babae may mahabang buhok, puwede bang mahaba ang buhok pero once in a while i-trim para hindi mahirap i-maintain? TPaano maliligtas ang saan makasalanan? TSaan ba nanggaling ang salitang Biblia? Starte min egen dating nettsiden ang ibang bansa na naniniwala sa Dios at paano sila maliligtas? TBakit napanaginipan kong ipinako ako sa krus?

Navigation menu Ang Dating Daan (Tagalog for The Old Path) is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. It is primarily hosted by Eli Soriano. Dec 22,  · Sa panalangin ano ang pangalang dapat gamitin o banggitin? Ang Dating Daan 23, views. Bakit Bawal Sa Muslim Ang Baboy? By Abdul Hameed - Duration. Ang Dating Daan is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. It is primarily ho.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben